Nieuws

Op 18 juli 2023

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst. Die werkplekken dragen bij aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het Kalmthoutse cd&v-bestuur stapt niet in dit project in. Begeleiding en bemiddeling De …

Op 22 juni 2023

Het Russisch-Oekraïense conflict woedt nog steeds in alle hevigheid en komt dagelijks in het nieuws. Het is een conflict dat ook onze Vlaamse steden en gemeenten treft (opvang Oekraïense vluchtelingen, hoge energieprijzen...). Vlaanderen heeft terecht de kant van Oekraïne gekozen in het conflict met …

Op 25 april 2023

Het CD&V-bestuur van Kalmthout heeft (voorlopig) beslist om de kandidatuurstelling van het Grenspark Kalmthoutse Heide om Nationaal Park te worden niet te steunen. Dit omdat er "te weinig draagvlak en vertrouwen bestaat tussen de partners". Er wordt voor uitstel in het dossier gepleit. "N-VA …