Nieuws

Op 6 februari 2020

Wij gaan niet akkoord met opening van dit asielcentrum en zijn allerminst tevreden over de aanpak van dit dossier. Minister De Block (Open Vld) beslist boven het hoofd van de Kalmthoutenaar om een asielcentrum te openen. Op geen enkel moment is de Kalmthoutenaar gehoord, laat staan geïnformeerd of …

Op 27 januari 2020

Stephanie Devos zetelt voortaan als gemeenteraadslid voor N-VA in Kalmthout. Ze volgt Domien Arnold op, die ontslag neemt wegens verhuis naar Kapellen. Stephanie Devos (26) is verheugd de Kalmthoutse gemeenteraad te mogen vervoegen. Ze is al enige tijd bestuurslid bij N-VA Kalmthout en sinds …

Op 27 november 2019

Op voorstel van de N-VA fractie werd een erkenning van de European Disability Card (EDC) unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 november. Kalmthout wordt aldus partner van dit Europees initiatief en toont haar sociaal gelaat. De kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan …

Blikvangers

  • Verkiezingsprogramma N-VA Kalmthout

    Voor u ligt het verkiezingsprogramma waarmee N-VA Kalmthout op 14 oktober naar de verkiezingen trekt. Het is onze vaste leidraad waarmee de N-VA onze gemeente de komende zes jaar wil besturen. Het werk is nooit af. Zonder af te wijken van de algemene richting en visie die in dit programma beschreven staan, blijven de ideeën, voorstellen en bezorgdheden van u als burgers het essentieel onderdeel van het N-VA beleid. Veilig thuis in een welvarend Kalmthout, we doen het niet voor minder. Wij rekenen op uw steun om in Kalmthout de grote positieve ommekeer te mogen starten.
  • Uw mening telt! Iedereen burgemeester.

    Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat zie je graag veranderd? Inspraak voor N-VA is geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in Kalmthout bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Kalmthout is ook van u.