Met uw programma naar de kiezer

N-VA Kalmthout tekt met uw programma naar de kiezer

Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Achter de schermen werken we volop aan een degelijk verkiezingsprogramma. Uiteraard houden we rekening met uw stem. Hoe zou u zelf onze gemeente besturen? Wat kan beter? Wat moet veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. Uw mening telt! Vul daarom onze enquête in. Uw ideeën zijn belangrijk. Kalmthout is ook van u.
Veilig en gezond wonen
Welke stelling sluit het meest aan bij uw mening? Zet in volgorde van belangrijkheid, waarbij 1 belangrijk is/ sluit het meest aan bij uw mening en 6 het minst belanrgijk is/ sluit het minst aan bij uw mening.
123456Dat maakt mij niet uit, geen mening
We moeten de open ruimte maximaal behouden
Bijkomende woningen moeten gerealiseerd worden op reeds bebouwde percelen
Onze woonkernen moeten blijven zoals ze vandaag zijn
Extra woningen moeten elders komen
Er moeten geen extra woningen bijkomen
De gemeente moet meer investeren in sociale woninge
Welke stelling sluit het meest aan bij uw mening? Zet in volgorde van belangrijkheid, waarbij 1 belangrijk is/ sluit het meest aan bij uw mening en 6 het minst belanrgijk is/ sluit het minst aan bij uw mening.
12345Dat maakt mij niet uit, geen mening
Ik voel mij als fietser veiliger in een fietsstraat
Fietsstraten zorgen voor een veiligere situatie dan voorheen
Ik vind een fietsstraat een meerwaarde
Er moeten fietsstraten bijkomen
Ik verkies kleinere ingrepen (paaltjes, bloembakken, wegmarkering) boven een fietsstraat
Efficiënt en bereikbaar bestuur
Actieve en verbindende gemeente
Waarop moet Kalmthout meer inzetten de komende zes jaar? Zet in volgorde van belangrijkheid.
1234567Dat maakt mij niet uit, geen mening
Vrijetijdsaanbod verder uitbouwen
Lokale economie meer ondersteunen
De verenigingen meer ondersteunen
Groene ruimte versterken
Veiligheid
Bereikbaarheid
Onderwijsaanbod
Zorgzame gemeente

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met ons via kalmthout [at] n-va.be