Programma

Voor u ligt het verkiezingsprogramma waarmee N-VA Kalmthout op 14 oktober naar de verkiezingen trekt. Het is onze vaste leidraad waarmee de N-VA onze gemeente de komende zes jaar wil besturen.

Het werk is nooit af. Zonder af te wijken van de algemene richting en visie die in dit programma beschreven staan, blijven de ideeën, voorstellen en bezorgdheden van u als burgers het essentieel onderdeel van het N-VA beleid.

Veilig thuis in een welvarend Kalmthout, we doen het niet voor minder. Wij rekenen op uw steun om in Kalmthout de grote positieve ommekeer te mogen starten