Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 april 2017

N-VA Kalmthout laat het openbaar onderzoek zijn werk doen vooraleer een beslissing te nemen over Lidl. Het openbaar onderzoek is een essentieel onderdeel van een bouwaanvraag. Elke burger en bedrijf heeft het recht om een aanvraag in te dienen en deze correct te laten behandelen. Het is aan de …

Op 5 maart 2017

Ons Kalmthouts bestuur heeft Jan aangeduid om als lijstrekker onze ploeg aan te voeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Jan Van Esbroeck, Vlaams volksvertegenwoordiger, zal volgend jaar de Kalmthoutse N-VA ploeg aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen en is dan ook de kandidaat …

Op 22 december 2016

In het kader van De Warmste Week van studio Brussel zette zowel Jong N-VA als N-VA Kalmthout iets op poten voor het goede doel. Zo organiseerde Jong N-VA Kalmthout een soepverkoop ten voordele van Kon-Tiki, een Kalmthoutse organisatie die mensen met een motorische of verstandelijke beperking, op tal …

Op 29 november 2016

Dinsdag 29 november hield Jong N-VA Kalmthout haar bestuursverkiezingen. De jongerenleden verkozen Domien Arnold tot nieuwe voorzitter van het jongerenbestuur. Hiermee volgt hij Gilles Delcroix op. Stephanie Devos blijft op post als secretaris en David Cleiren werd herkozen als penningmeester. Bart …

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Sport en verenigingen

Bij de N-VA blijven we met gemengde gevoelens zitten. Zo een megalomaan sportpark moet alle sportverenigingen van onze gemeente kunnen huisvesten. Nu zullen er jammer genoeg slechts drie clubs gebruik van maken.           Een investering van 7,5 miljoen euro is gigantisch voor een kleine …

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Milieu

De gemeente heeft zich vrijwillig ingeschreven in de campagnes ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ en het ‘Burgemeestersconvenant’. Deze campagnes kaderen in de wereldwijde acties om de klimaatveranderingen terug te dringen.         Het doel van beide campagnes is tamelijk gelijklopend: het …