Spijtig: geen gemeenschapsdiensten voor langdurig werkzoekenden in Kalmthout

Op 18 juli 2023

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst. Die werkplekken dragen bij aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het Kalmthoutse cd&v-bestuur stapt niet in dit project in.

Begeleiding en bemiddeling

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens twee jaar als werkzoekend bij VDAB ingeschreven zijn. Zij kunnen rekenen op een intensieve begeleiding en bemiddeling via werkplekleren. Het vormt de brug naar duurzame tewerkstelling.

Opstap naar de arbeidsmarkt

“Dat project zorgt ervoor dat werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven”, stelt bestuurslid Francis Wouters. “Het is een belangrijke opstap richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.”

Geen extra inspanningen

Het Kalmthoutse cd&v-bestuur gaf aan dat er al tewerkstellingsprojecten lopen die veel inzet van het personeel vragen. “Wij betreuren dat de gemeente geen extra inspanningen wil doen om meer mensen aan het werk te helpen”, besluit Wouters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is