OPINIE: de opening van dit asielcentrum in Kalmthout is ongewenst. Het gebrek aan transparantie is ongezien.

Op 6 februari 2020

Wij gaan niet akkoord met opening van dit asielcentrum en zijn allerminst tevreden over de aanpak van dit dossier. Minister De Block (Open Vld) beslist boven het hoofd van de Kalmthoutenaar om een asielcentrum te openen. Op geen enkel moment is de Kalmthoutenaar gehoord, laat staan geïnformeerd of op de hoogte gebracht over een mogelijke opening. Neen, via een simpele persmededeling – enkele weken nadat het gemeentebestuur (CD&V) al op de hoogte was, zo blijkt – komt het de inwoners en ons ter ore: binnen twee maanden opent het asielcentrum.

Over een gebrek aan transparantie en open communicatie gesproken. In een eerste reactie stelt onze burgervader, de heer Jacobs (CD&V), nog dat hij zelf uit de lucht valt. Het eerste wat hij ervan hoort. Even later past hij zijn mededeling aan: “Wij zijn een tweetal weken geleden op de hoogte gebracht en hebben nog een gesprek gehad met minister Maggie De Block.” Ah zo. Het gemeentebestuur besloot om niet te communiceren. Nochtans vond er een goede week geleden (27 januari) een gemeenteraad plaats. Een uitgelezen moment om de situatie – hoe complex en gevoelig deze ook mag zijn – uit de doeken te doen? Maar neen.

Toen het nieuws breed bekend raakte besloot het gemeentebestuur pas om te communiceren en de kaart te trekken van “volgens ons is het gebouw ongeschikt.” Maar gelijk hebben ze. Het gebouw is ongeschikt. In erbarmelijk staat zelfs. Het gebouw is in handen van een privé-eigenaar en zal nu op twee maanden tijd opgeknapt moeten worden, op kosten van de belastingbetaler. En wij moeten dat pikken?

Laat ons duidelijk zijn. Wij begrijpen dat er opvangplaatsen nodig zijn voor asielzoekers. Mensen die écht bescherming nodig hebben, willen we uiteraard beschermen. Maar wij kunnen niet akkoord gaan met de opening van dit asielcentrum in Kalmthout. Wij kunnen niet akkoord gaan met de manier waarop dit dossier is aangepakt. Het gebrek aan transparantie is bovendien ongezien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is