Opgelet: openbaar onderzoek “Waardevolle bossen” gestart

Op 19 mei 2017

Minister Joke Schauvliege presenteert haar kaart “Waardevolle bossen” waarmee de Vlaamse Overheid waardevol bosgebied wil beschermen. Helaas worden de eigenaars hiervan niet op de hoogte gesteld. N-VA Kalmthout wil vermijden dat er door haastwerk fouten in de kaart sluipen, en dat de eigenaars correct geïnformeerd worden.

Op 16 mei startte het openbaar onderzoek m.b.t. de bescherming van de “ruimtelijk kwetsbare waardevolle bossen”. N-VA heeft bij monde van Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele het initiatief altijd gesteund om meer bossen te beschermen. Het is een dossier dat reeds 20 jaar op de plank ligt.

Meer dan een kwart van de bossen in Vlaanderen is momenteel “zonevreemd’, en staat dus ingekleurd als industriezone, woongebied of landbouwgebied. Deze zijn zeker niet allemaal waardevol of kwetsbaar. Het is evenwel een goede zaak dat meer bosgebied beschermd wordt in Vlaanderen.

Bij het bekijken van de kaart werd ons wel duidelijk dat er fouten zijn ingeslopen”, aldus David Cleiren, fractieleider N-VA Kalmthout. “We willen dan ook dat de eigenaars van deze percelen op de hoogte zijn van dit openbaar onderzoek. Indien het stuk bos bijvoorbeeld niet ecologisch waardevol is, of wanneer er een bouw- of verkavelingsvergunning afgeleverd is, kunnen mensen bezwaar indienen tegen dit plan. Burgers die de waarde van hun grond zien verminderen hebben recht op een planschadevergoeding. Helaas ontbreekt de communicatie hierrond. We hopen dat het gemeentebestuur hierin minister Schauvliege zal bijspringen om de getroffen burgers individueel en correct te informeren.

U kan de kaart bekijken via de volgende link: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/openbaar-onderzoek/online-geoloket-mkwb of op het gemeentehuis van Kalmthout. U kan uw bezwaren of opmerkingen digitaal doorgeven via het Geoloket, of schriftelijk. Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is