OCMW Kalmthout mag geen knecht worden van de christelijke zuil

Op 15 december 2015

Aanvankelijk gaf de N-VA de principiële goedkeuring voor een mogelijke samenwerking tussen het OCMW en WZC St. Vincentius (een onderdeel van GZA gasthuiszusters, die behoren tot de christelijke zuil) voor de uitbating van een nieuw dienstencentrum. Samenwerking kan alleen maar positief zijn, maar er werden toch strikte eisen gesteld waaraan voldaan moest worden.

De N-VA fractie stelde duidelijk dat deze mogelijke samenwerking aan het OCMW Kalmthout volgens ons absoluut niets mag kosten (personeelskost maar ook onrechtstreekse kosten zoals computer, telefonie, internet en software, gas en elektriciteit, kosten vorming …). Vervolgens was er de onzekerheid over twee belangrijke basiswaarden van een OCMW: neutraliteit en het pluralistische karakter; verschillende visies ongeacht de politieke kleur moeten kunnen in de werking van een OCMW.

In april werd er op de raad gemeld dat er nog enkele zaken onderzocht dienden te worden aangaande de financiële regelingen vooraleer er van samenwerking gesproken kon worden. Tezelfdertijd verscheen er echter al een oproep in ‘Tussen Hei en Maatjes’ waarin sprake was van een nauwe samenwerking. Dit leek ons zeer voorbarig! In september heeft de N-VA zich dan ook onthouden van de definitieve goedkeuring van het samenwerkingsakkoord. En wel om de volgende redenen:

• Er is niet voldaan aan de eis van een financiële nul-operatie en er is geen lange termijnplanning voor het dragen van de loonkost 
• Er wordt niets meer gezegd over het waarborgen van neutraliteit en pluraliteit. 
• De voorgeschiedenis van dit dienstencentrum blijft voor de N-VA een struikelblok.

In het verleden heeft WZC St. Vincentius, een geprivatiseerde instelling, met de hen toegekende subsidies voor de oprichting van een dienstencentrum, de sociale dienstverlening van OCMW Kalmthout een serieuze beperking opgelegd. Door hun toedoen kan er geen tweede dienstencentrum opgericht worden in een andere wijk van onze gemeente. Als het erop aan komt, krijgen ze hun dienstverlening niet alleen opgestart en moet OCMW Kalmthout hen ondersteunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is