N-VA voorstel goedgekeurd: European Disability Card erkend in Kalmthout

Op 27 november 2019

Op voorstel van de N-VA fractie werd een erkenning van de European Disability Card (EDC) unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 november. Kalmthout wordt aldus partner van dit Europees initiatief en toont haar sociaal gelaat. De kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

In het verleden stonden Kalmthoutse inwoners met een beperking soms in de koude, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen andere voordelen mis. Met het invoeren van de European Discability Card willen we komaf maken met deze pijnlijke situaties. Personen met een beperking kunnen hiermee eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.

Met het voorstel vragen we enerzijds aan de gemeente dat ze de kaart zal invoeren binnen de eigen dienstverlening. Anderzijds vragen we dat het gemeentebestuur zijn lokale handelaars en verenigingen stimuleert om deze kaart te erkennen en dat ze waar mogelijk voordelen voor de dragers van deze kaart willen voorzien. De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen zelf welke voordelen die ze toekennen, bijvoorbeeld gratis toegang of tegen verlaagde toegangsprijs, voorbehouden plaatsen, aangepaste rondleidingen enzovoort.

N-VA Kalmthout is bijzonder tevreden dat dit voorstel (unaniem) werd goedgekeurd. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is