Kalmthout Klimaatneutraal in 2020?

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Milieu

De gemeente heeft zich vrijwillig ingeschreven in de campagnes ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ en het ‘Burgemeestersconvenant’. Deze campagnes kaderen in de wereldwijde acties om de klimaatveranderingen terug te dringen.

 

 

 

 

Het doel van beide campagnes is tamelijk gelijklopend: het drastisch verlagen van de CO2-uitstoot en investeren in duurzame energie. Het opstellen van een energie- en klimaatactieplan is voor beide campagnes cruciaal. In de gemeenteraad van februari werd het klimaatplan van de gemeente voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

N-VA Kalmthout is bijzonder teleurgesteld te moeten vaststellen dat het plan, waar toch bijna een jaar aan gewerkt is, niet meer is dan een opsomming van niet-concrete acties zoals: het onderzoeken van, het stimuleren van, …

 

Ook in de budgettering zijn bijna geen investeringen op het gebied van klimaatingrijpende maatregelen terug te vinden.

 

N-VA-gemeenteraadslid Nick Brosens verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld: “De gemeente heeft in augustus met veel bravoure het nieuwe Sportpark Heikant voorgesteld. Dit was een uitgelezen kans om de intenties van de gemeente op het gebied van klimaat duidelijk te maken.

 

Maar helaas ontbreekt van enige vorm van hernieuwbare energie zoals een warmtepomp, zonneboiler,… elk spoor. Gevraagd naar de reden antwoordt de gemeente dat dit niet in de begroting van het project paste.

 

Dit is bijzonder ongeloofwaardig voor een project van 7,5 miljoen euro en vooral blamerend voor een gemeente die zichzelf wil profileren als natuurvriendelijk.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is