Het klimaat vereist aandacht bij elke beslissing

Op 31 juli 2015

Recent ondertekende onze gemeente een klimaatsconvenant om tegen 2020 de CO2- uitstoot met twintig procent te verminderen. Door in te zetten op energie-efficiëntie bij de eigen werking én het promoten van alternatieven voor fossiele brandstoffen dragen we ons steentje bij aan een stabiel en gezond milieu.

In de zoektocht en de overstap naar een duurzaam wagenpark kocht de gemeente in het verleden reeds milieuvriendelijke voertuigen op aardgas. Deze rijden op CNG.

Bij de aankoop van drie nieuwe voertuigen voor de groendienst en de dienst openbare werken koos de gemeente recent helaas weer voor de meer vervuilende dieselwagens.

De N-VA vindt dit een gemiste kans, en stelt zich de vraag waarom het huidige bestuur niet op de ingeslagen weg is verdergegaan. De N-VA roept op om consequent te kiezen voor de ecologische en financieel beste oplossing bij de vervanging van het gehele gemeentelijke wagenpark.

CNG-voertuigen stoten veel minder CO2 uit dan de klassieke verbrandingsmotor - tot 95% minder uitstoot van fijn stof en 50% minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. De aanschaf is vergelijkbaar met klassieke voertuigen, maar tanken is 40 tot 50% goedkoper.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is