Dialoog en transparantie gevraagd

Op 30 maart 2018

Op woensdag 28 maart 2018 besprak de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) de tweede bouwaanvraag voor 34 appartementen aan de Missiehuislei - Van Dammedreef in de wijk Dennendael te Kalmthout. Een afvaardiging van de buurt wenstte graag de zitting bij te wonen, maar de toegang werd hen ontzegd.

Lijsttrekker Jan Van Esbroeck (N-VA) reageert: "De grote fout in dit dossier is gemaakt door het gemeentebestuur zelf. Door onduidelijkheid te laten bestaan over dit gebied van wat er nu wel of niet mag. Waarom hebben ze dit gebied buiten het door hen opgemaakte RUP Woonbossen gehouden? Als je dan iets wil laten ontwikkelen dan lijkt het mij ook nodig om hierover in dialoog te gaan met alle betrokkenen, op voorhand! Zowel de eigenaar, als de omwonenden, als de projectontwikkelaar. Op die manier voorkom je ongenoegen, onnodige kosten, enz.. Ook nu weer neemt het bestuur geen verantwoordelijkheid en schuift het de hete appel door naar de adviesraad GECORO. Als bestuurder moet je duidelijk zijn, beslissen en communiceren. En voor iedereen op dezelfde manier. Alleen zo creëer je rechtszekerheid voor de Kalmthoutse inwoners. Wat de GECORO zelf betreft ben ik duidelijk. Zij hebben al veel en goed werk verricht voor onze gemeente. Hun advies is altijd enorm waardevol gebleken. Ik ben de laatste om hen met de vinger te wijzen. Maar deze raad is een adviesraad waarin deskundigen zetelen, de beslissing ligt bij de burgemeester en schepenen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is