N-VA kritisch over meerjarenplanning CD&V: "Elk jaar verschuiven beloftes en investeringen"

Op 19 december 2023

“De rode draad doorheen de jaarlijkse plannen van CD&V Kalmthout is dat beloftes en investeringen verschuiven. Niet alleen binnen één legislatuur, maar ook over legislaturen en verkiezingsperioden heen” zegt N-VA fractieleider Stephanie Devos. “Elke lokale overheid krijgt te kampen met hoge energie- en bouwprijzen en indexaties van lonen, daar hebben we natuurlijk begrip voor. Maar wanneer beloftes en plannen al zo lang meegaan, kan je de niet-realisatie ervan niet louter daaraan wijten.”

 

CD&V beloofde in 2006 om in 2012 langs elke drukke weg een fietspad aan te leggen. We zijn vandaag meer dan 10 jaar later…

“Hét voorbeeld bij uitstek zijn de fietspadendossiers”, vervolgt Stephanie Devos. “Een nagel waar N-VA jaarlijks op klopt: CD&V beloofde in 2006 om in 2012 langs elke drukke weg een fietspad aan te leggen. We zijn vandaag meer dan 10 jaar later… Verkeersveiligheid hoort toch een prioriteit te zijn? Het zijn geen eenvoudige dossiers, maar voor fietspaden langs gewestwegen wordt vaak een zogenaamde ‘module 13’ gehanteerd, zoals voor de Achterbroeksteenweg en Brasschaatsteenweg. Dat wil zeggen: de gemeente heeft de regie in handen en Vlaanderen financiert.”

 

Kost gemeentehuis + 40%

Al twee verkiezingsperioden op rij wordt een nieuw gemeentehuis met bijhorende dienstverlening beloofd. De werken zijn aangevat en in 2025 zou het project voltooid moeten zijn. “Wij staan 100% achter een nieuw gemeentehuis, want een geïntegreerde dienstverlening betekent een meerwaarde voor onze inwoners. Wel betreuren we de flinke meerkost van bijna + 40%. De initiële raming  van het gebouw – dus exclusief buitenaanleg – bedroeg 6,4 miljoen euro. In de allereerste plannen in 2020 bedroeg de raming zelfs ‘maar’ 5 miljoen euro. Deze stijgt nu naar 8,9 miljoen euro. Het totaalproject (bouw gemeentehuis + buitenaanleg) zal zo’n 11 miljoen euro bedragen. Die stijging valt niet te minimaliseren.”

 

Naar één visie op ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen

“Hoewel het een verkiezingsbelofte was in 2018, blijft een ‘verordening appartementen’ vooralsnog uit. Met de toenemende appartementisering en betonsnelheid is het nochtans echt belangrijk om een visie uit te werken waar appartementsblokken wel en niet gebouwd mogen worden in Kalmthout”, vervolgt Devos. “We vernemen dat binnen enkele maanden dan toch een visie gepresenteerd zal worden. Voor ons kunnen appartementsblokken enkel in het centrum en dichtbij de dorpskernen, zodat we het groen karakter maximaal kunnen bewaren.”

In die zoektocht naar één visie mag ook zeker ‘betaalbaar wonen’ niet ontbreken voor N-VA. “Het is voor jonge gezinnen heel moeilijk om een betaalbare woning in Kalmthout te  vinden. Natuurlijk speelt een vrije markt die de woningprijzen bepaalt. Maar als gemeente kan je wel bepaalde instrumenten aanwenden. Wij denken bijvoorbeeld aan betaalbare woningen via erfpacht of zogenaamde ‘sociale kavels’ waarbij grond met korting wordt verkocht indien aan bepaalde voorwaarden en voorrangsregels wordt voldaan (zoals een bepaalde maximumleeftijd, een minimum aantal jaren wonen in Kalmthout en geen eigendom hebben).”

 

Gemeentelijk patrimoniumbeheer

De gemeente heeft een 60tal gebouwen in beheer die zwaar doorwegen op de gemeentelijke werking. N-VA pleitte er eerder al voor om een efficiëntieoefening te maken en bepaalde gebouwen te verkopen. “We zijn blij te vernemen dat deze oefening ter harte werd genomen en in de toekomst het dienstencentrum De Grote Uitleg (er wordt nl. een dienstencentrum geïntegreerd in het nieuwe gemeentehuis) en de Chapel zal worden verkocht. Het uitbouwen van een efficiënt en performant patrimoniumbeheer moet een permanente oefening zijn, want de opbrengst van de verkoop van gebouwen kan worden geherinvesteerd in de Kalmthoutenaren”, besluiten de N-VA gemeenteraadsleden.

 

Gemeenteraadsleden Stephanie Devos (fractieleider), Sigrid Van Heybeeck, Gilles Delcroix, Anita Vanderpoel en Karin Dekeulener

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is