N-VA Kalmthout wil versnelde investeringen in rioleringen

Op 30 juli 2015

N-VA Kalmthout wil dat de gemeente extra inspanning levert rond waterbeheer, in het bijzonder de aanleg van rioleringen. Een groot deel van de beloofde werken zijn immers uitgesteld tot na 2018.

De meerderheid stelde haar investeringsprogramma rioleringen voor. Dit wijkt stevig af van hun verkiezingsprogramma. Hieronder het overzicht van straten die voor 2018 rioleringen zouden krijgen, gevolgd door de realistische termijn.

 • Azalealaan: aangelegd 2014
 • Wuustwezelsteenweg: gepland 2016
 • Essensteenweg: gepland 2016
 • Putsesteenweg: gepland 2018
 • Achtergroeksteenweg: gepland 2020 (+2j)
 • Brasschaatsteenweg: gedeeltelijk 2021 (+3j)
 • Canadezenlaan: gepland 2021 (+3j)
 • Fazantenlaan: gepland 2021 (+3j)
 • Kinderwelzijnstraat: gepland 2022 (+4j)
 • Rozendreef: gepland 2022 (+4j)
 • Irisdreef: gepland 2022 (+4j)
 • Mertensdreef: niet opgenomen ondanks belofte
 • Dr. J. Goossenaertstraat: niet opgenomen ondanks belofte
 • Augustijnendreef: niet opgenomen ondanks belofte

“Slechts 4 van de 14 aangekondigde werken zullen in 2018 afgewerkt zijn”, aldus fractieleider David Cleiren. “Dat is verwonderlijk, want de gemeentelijke belasting op water werd in 2013 door CD&V - met steun van sp.a - wel verhoogd met 75 %."

Een gemiddeld gezin zal zo haar belasting zien stijgen van 102 euro naar 177 euro per jaar, goed voor een bedrag van 900 000 euro per jaar. De gemeente voorziet op zes jaar tijd slechts 115 000 euro voor rioleringswerken uit de eigen middelen. Dit is onbegrijpelijk, want de aanleg van rioleringen is een kerntaak van de gemeente.

De Europese kaderrichtlijn water (2000) is één van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water. Ze stelt dat tegen 2015 de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze richtlijn kan maximaal tot 2027 uitgesteld worden. Een essentiële maatregel hiervoor is de scheiding van afval- en regenwater, door de aanleg van rioleringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is