Uw mening telt! Iedereen burgemeester.

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moet veranderen? Inspraak voor N-VA is geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in Kalmthout bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Kalmthout is ook van u.

Uw gegevens
Leven in Kalmthout
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik woon graag in Kalmthout
Het bestuur geeft de inwoners voldoende inspraak
De inwoners worden voldoende geïnformeerd door het bestuur
Ik voel mij veilig in Kalmthout
Kalmthout is een nette en propere gemeente
Mobiliteit in Kalmthout
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is voldoende parkeermogelijkheid in onze gemeente
Ik ben tevreden over de fietspaden in onze gemeente
Autoluwe winkelstraten zijn wenselijk
Ik kan mijn kinderen veilig afzetten aan de schoolpoort
Het aanbod openbaar vervoer is voldoende
Wonen en welzijn in Kalmthout
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Wonen in Kalmthout is haalbaar voor jonge gezinnen
Het bestuur heeft aandacht voor aangepaste woonvormen (voor ouderen en mensen met een beperking)
Het bestuur pakt (kans)armoede voldoende aan
Het bestuur heeft aandacht voor toegankelijkheid (openbare gebouwen, horeca, winkels,…).
Straten, pleinen en parkjes worden goed onderhouden
Lokale economie en tewerkstelling in Kalmthout
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Het bestuur ondersteunt de lokale economie voldoende
Het bestuur pakt de winkelleegstand adequaat aan
Het bestuur zet zich in om deloyale concurrentie tegen te gaan
Onze gemeente heeft een aantrekkelijk handelscentrum
Jeugd en ontspannen in Kalmthout
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is nood aan een nachtbus en/of -trein
Alle sportclubs krijgen voldoende ondersteuning
Jongerenverenigingen krijgen voldoende ondersteuning
Er is voldoende speelgelegenheid in de eigen buurt
Er zijn voldoende evenementen, het hele jaar door in onze gemeente

Alle suggesties om Kalmthout uit te bouwen tot een top gemeente zijn welkom!

 

Alvast bedankt!