Nieuws

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Sport en verenigingen

Bij de N-VA blijven we met gemengde gevoelens zitten. Zo een megalomaan sportpark moet alle sportverenigingen van onze gemeente kunnen huisvesten. Nu zullen er jammer genoeg slechts drie clubs gebruik van maken.           Een investering van 7,5 miljoen euro is gigantisch voor een kleine …

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Milieu

De gemeente heeft zich vrijwillig ingeschreven in de campagnes ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ en het ‘Burgemeestersconvenant’. Deze campagnes kaderen in de wereldwijde acties om de klimaatveranderingen terug te dringen.         Het doel van beide campagnes is tamelijk gelijklopend: het …

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Verkeer en mobiliteit

In 2017 zal de gemeente Kalmthout een nieuw mobiliteitsplan opstellen. De N-VA pleit voor een realistisch en doordacht plan. “We moeten de alternatieven verbeteren, en niet zomaar de auto wegpesten”, aldus fractieleider David Cleiren.           Op basis van de eerste berichten houdt N-VA …